كتابهاي الكترونيكي


تاریخ ثبت : ۲۷-۰۳-۹۴
بازدید : ۱۷۹۷

کتابخانه الکترونیکی شامل 5000 عنوان کتاب فارسي و 12000 عنوان كتاب لاتين در زمینه های تخصصي و عمومي می باشد، این کتابها در مرکز اطلاع رسانی کتابخانه قابلیت دسترسی دارند. از ویژگی های این کتابها قابلیت جستجو در متن و سایر اطلاعات کتابشناختی، پرینت و ذخیره اطلاعات، همچنین قابلیت تورق می باشد. بسیاری از کتابهای الکترونیکی لاتین نیز از طریق پایگاههای اطلاعاتي مشترک و قرارداد همكاري با مركز اطلاع رساني دانشگاه فردوسي، قابل دسترسی و دانلود می باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر به مسئول كتابخانه و مركز اطلاع رساني خانم مقروني مراجعه نمائيد.