پايان نامه ها


تاریخ ثبت : ۳۰-۰۴-۹۵
بازدید : ۱۵۶۶

پایان نامه های تحصيلات تكميلي موسسه، از جمله كارشناسي ارشد رشته هاي عمران، مكانيك و معماري، همچنين برخي از پايان نامه ها و پروژه هاي برتر دوره كارشناسي موسسه در این بخش نگهداری می شود. در ذيل ليست پايان نامه هاي موجود در كتابخانه آمده است:

  • سري اول
  • سري دوم
  • سري سوم
  • استفاده از پایان نامه ها فقط در بخش مرجع و تنها با ارائه کارت دانشجویی امکان پذیر است.
  • صفحات قابل کپی از پایان نامه عبارتند از چکیده و فهرست منابع و مآخذ