- كارگاه آموزش مقاله نويسي لاتين (ISI)

- كارگاه آموزش مقاله نويسي فارسي

- كارگاه آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي

- مجموعه كارگاه هاي آموزش مقاله نويسي

- كارگاه مقاله نويسي ISI

- كارگاه مهارت هاي مطالعه

- برنامه هاي آموزشي كتابخانه و مركز اطلاع رساني