- ثبت پروپوزال و پايان نامه در پايگاه ايرانداك

- پايگاه اير انداك : پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران