- نمایشگاه بين المللي کتاب تهران

- نمايشگاه تخصصي كتاب معماري و شهرسازي

- درخواست خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

- بن خريد كتاب نمايشگاه بين المللي تهران

- برپايي نمايشگاه تخصصي كتاب در موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- برنامه هاي آموزشي كتابخانه و مركز اطلاع رساني