- اشتراك با سامانه تامین منابع علمی مگاپیپر

- تهيه منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين (كتاب، مقاله، پايان نامه و ...)