مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد

مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد:

دانشجويان و اساتيد گرامي در صورتي كه منبع مورد نياز شما از طريق كتابخانه موسسه قابل تامين نباشد، با دريافت معرفينامه از كتابخانه موسسه، مي توانيد به صورت موردي به كتابخانه مركزي مراجعه نموده و از صدها هزار مدرك فارسی و لاتین موجود در اين مركز استفاده نمائيد.


كتابخانه شركت برق منطقه اي خراسان

كتابخانه شركت برق منطقه اي خراسان:

دانشجويان و اساتيد گرامي با دريافت معرفينامه از كتابخانه موسسه، مي توانيد به عضويت كتابخانه شركت برق منطقه اي خراسان درآمده، و از دهها هزار مدرک ثبت شده فارسی و لاتین دراين كتابخانه استفاده نمائيد.

آشنایی با کتابخانه شرکت برق منطقه ای خراسان:

کتابخانه شرکت برق منطقه ای خراسان در سال 1346 تاسیس گردید. در بهمن ماه سال 1390 ساختمان جدید کتابخانه در مجموعه فرهنگی ورزشی شرکت ( ابتداي خيابان امامت) رسما افتتاح شد.

ساختمان جدید در 2 طبقه بوده که شامل فضاهای زیر می باشد :

  • سالن مطالعه آقایان
  • سالن مطالعه بانوان
  • مخزن کتاب
  • آرشیو اسناد
  • بخش اینترنت و سمعی و بصری
  • بخش محققین

سیستم کتابخانه بصورت قفسه باز بوده و امانت، بازگشت و تمدید مدارک بصورت حضوری و تلفنی انجام می شود.

تجهیز کتابخانه به کتابها و منابع حوزه تخصصی صنعت برق و پشتیبانی علمی همکاران و رفع نیازهای آنان در این خصوص از اولویتهای مهم و دستور کار کتابخانه می باشد.

در حال حاضر 66972 مدرک ثبت شده فارسی و لاتین در این مجموعه وجود دارد که در خدمت کلیه کارکنان مجموعه صنعت برق خراسان است.

از ابتدای تاسیس کتابخانه همکاران مشروحه به ترتیب زیر مسئولیت کتابخانه را بر عهده داشته اند:

آقایان : جعفر محدث ، رضا عامری فرد ، محسن عاشوری ، اصغر عطائی ناصری ، داریوش شاملو ، حمید بهرامی ، مهدی زرین قلم و اسداله قربانی

* مشاهده پرتال كتابخانه شركت برق منطقه اي خراسان


   1