مدارک مورد نیاز جهت عضویت

 • یک قطعه عکس
 • کپی کارت ملی يا شناسنامه
 • کپی کارت دانشجویی دائم
 • پرکردن فرم مشخصات فردی
 • مطالعه و امضاء فرم تعهدنامه
 • مبلغ 2000 تومان بابت حق عضویت


نکات قابل توجه در خصوص امانت کتاب

 • همراه داشتن کارت دانشجویی جهت امانت ضروری است.
 • مدت امانت هر کتاب 10 روز می باشد.
 • در صورتی که عضو دیگری کتاب را رزرو نکرده باشد ، 10 روز دیگر تمدید خواهد شد.
 • تمدید کتاب به صورت حضوری و یا تلفنی امکان پذیر می باشد.
 • شماره تماس كتابخانه جهت تمدید کتاب : 38218003
 • برای هر روز تاخیر مبلغ 100 تومان جریمه منظور خواهد شد.
 • جریمه تاخیر کتابهای رزرو شده، مبلغ 500 تومان برای هر روز می باشد.
 • جهت جستجو منابع کتابخانه از طریق اينترنت و سایت موسسه، نام کاربری و رمز عبور ، شماره دانشجویی و شماره شناسنامه اعضاء می باشد.

 


   1