بخش فهرست نویسی


تاریخ ثبت : ۱۷-۰۳-۹۴    موضوع : بخش هاي كتابخانه    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۲۰۸۸

بخش فهرست نویسی

وظیفه فهرستنویسی و آماده‌سازی کتابها، مجلات و منابع دیداری و شنیداری بر عهده این بخش است.

ثبت دفتری و مهر زدن، فهرستنویسی، ورود و تصحیح اطلاعات کتابشناختی به نرم‌افزار جامع کتابخانه، چاپ و الصاق بارکد  منابع کتابخانه در این بخش انجام می‌پذیرد.

همچنین مسئولیت فنی وجین، و همکاری با بخش فراهم‌آوری برای شناسایی و تهیه منابع جدید، از دیگر وظایف این بخش است.

فهرستنویسی کتابها در این بخش مطابق ویرایش دوم قواعد انگلوامریکن(AACRII) و بر اساس رده‌بندی کتابخانه کنگره(LCC) و نیز با استفاده از گسترشهای رده‌بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد.

مهمترین منابع مورد استفاده برای فهرستنویسی و رده بندی منابع کتا بخانه عبارتند از :

 • قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن
 • سرعنوانهای موضوعی فارسی
 • سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره
 • لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران
 • وب سایت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • وب سایت کتا بخانه مرکزی دانشگاه فردوسی
 • وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 • وب سایت کتابخانه کنگره آمریکا
 • وب سایت کتابخانه بریتانی
 • فهرست مستند اسامی و مشاهیر و مولفان
 • گسترشهای رده‌بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 •    Library of Congress Classification web(LCC: Online)
 •    Library of Congress Subject Headings(LCSH)
 •    National Union Catalogue(NUC)

 
کلمات کلیدی : فهرستنویسی ، آماده‌سازی کتاب ، پرتال كتابخانه و مركز اطلاع رساني ، اقبال لاهوري

   پرینت مطلب

ثبت نظر