- راه اندازی بخش استعلام عنوان پایان نامه در پایگاه سیویليكا