- مجموعه كارگاههاي مقاله و پايان نامه نويسي

- ثبت پروپوزال و پايان نامه در پايگاه ايرانداك

- پايگاه ايرانداك : پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران