- مجموعه كارگاههاي مقاله و پايان نامه نويسي

- كارگاه آشنايي با پايگاههاي اطلاعات علمي و ترفندهاي جستجو

- تهيه منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين (كتاب، مقاله، پايان نامه و ...)

- جستجو و رزرو منابع اطلاعاتي كتابخانه

- راهنماي جستجو

- بخش اطلاع رسانی ( مرکز اطلاع رسانی)