- عرضه ۱۵۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه ناشران جهان اسلام مشهد

- پنجم آبان؛ آغاز هفدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد

- مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد