- برگزاري نمايشگاه كتاب در موسسه همراه با 30 الي 40 درصد تخفيف

- برپايي نمايشگاه تخصصي كتاب در موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي كتابخانه