- برگزاري نمايشگاه كتاب در موسسه همراه با 30 الي 40 درصد تخفيف

- نمایشگاه بين المللي کتاب تهران

- نمايشگاه تخصصي كتاب معماري و شهرسازي

- درخواست خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

- بن خريد كتاب نمايشگاه بين المللي تهران

- برپايي نمايشگاه تخصصي كتاب در موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي كتابخانه