- عرضه ۱۵۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه ناشران جهان اسلام مشهد

- یارانه 12 میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب تهران براي دانشجويان

- بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

- پنجم آبان؛ آغاز هفدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد