- تهيه منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين (كتاب، مقاله، پايان نامه و ...)

- ثبت پروپوزال و پايان نامه در پايگاه ايرانداك

- پايگاه ايرانداك : پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

- ليست كتاب هاي مذهبي و معارف (موجود در كتابخانه موسسه)

- ليست كتاب هاي روانشناسي و موفقيت (موجود در كتابخانه موسسه)

- ليست كتاب هاي ورزشي و تربيت بدني (موجود در كتابخانه موسسه)

- ليست كتاب هاي زبان و ادبيات (موجود در كتابخانه موسسه)

- ليست كتاب هاي داستان و رمان (موجود در كتابخانه موسسه)

- ليست آثار استاد مطهري (موجود در كتابخانه موسسه)

- ليست آثار استاد دكترعلي شريعتي (موجود در كتابخانه موسسه)

- ليست آثار استاد محمدعلي انصاري (موجود در كتابخانه موسسه)

- ليست آثار استاد محمد شجاعي (موجود در كتابخانه موسسه)

- ليست آثار استاد مجتبي حورايي (موجود در كتابخانه موسسه)

- دريافت رايگان متن كامل مقاله هاي فارسي

- عضويت در كتابخانه شركت برق منطقه اي خراسان

- ایستگاه مطالعه

- جستجو و رزرو منابع اطلاعاتي كتابخانه

- راهنماي جستجو

- مدارک مورد نیاز جهت عضویت

- فرم هاي عضويت

- نکات قابل توجه در خصوص امانت کتاب

- ساعات کاری بخش امانت و گردش كتاب

- ساعات کاری سالن هاي مطالعه خواهران و برادران

- ساعات کاری بخش اطلاع رساني خواهران و برادران

- مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد

- كتابخانه شركت برق منطقه اي خراسان

- بخش امانت و گردش کتاب

- بخش فهرست نویسی

- بخش فراهم آوری

- بخش اطلاع رسانی ( مرکز اطلاع رسانی)

- بخش نشریات ادواری

- بخش مرجع و پایان نامه

- سالن هاي مطالعه

- دسترسي آسان به پايگاههاي اطلاعاتي لاتين